எடை இழப்புக்கு உதவும் காலை பானங்கள்

Author - Mona Pachake

மேத்தி நீர்

சீரகம் நீர்

இஞ்சி நீர்

மஞ்சள் நீர்

கருப்பு மிளகு தண்ணீர்

துளசி நீர்

கற்றாழை சாறு