உங்கள் ஆற்றலுக்கான காலை பானங்கள்

ஒரு குவளை தண்ணீர்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

பழச்சாறு

தேங்காய் தண்ணீர்

கிரீன் டீ.

காய்கறி சாறு

இஞ்சி தேநீர்