சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் கட்டுப்படுத்தவும் காலை பானங்கள்

Author - Mona Pachake

பாகற்காய் சாறு

இலவங்கப்பட்டை தேநீர்

வெந்தய நீர்

அஸ்வகந்தா தேநீர்

ஆம்லா சாறு

வேம்பு

மஞ்சள் தேநீர்

மேலும் அறிய