தொப்பையை விரைவாகக் குறைக்க உதவும் காலைப் பழக்கம்

Author - Mona Pachake

எழுந்திருங்கள் மற்றும் உங்களை நீரேற்றம் செய்யுங்கள்

காலை உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுங்கள்.

புரதம் நிறைந்த காலை உணவை உண்ணுங்கள்.

கவனத்துடன் சாப்பிட பழகுங்கள்.

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

தியானம் மூலம் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்.

போதுமான தூக்கம் வேண்டும்

மேலும் அறிய