உங்களை சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்க காலை பழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

நன்றாக தூங்குங்கள்.

வேலைக்குச் செல்ல உங்களுக்கு போதுமான நேரம் கொடுங்கள்.

ஒரு முழு கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

ஒரு கப் காபி அல்லது தேநீர் அருந்தி மகிழுங்கள்.

ஆரோக்கியமான காலை உணவை தயார் செய்யுங்கள்.

சுய கவனிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்

உங்கள் பயிற்சிகளை தினமும் செய்யுங்கள்

மேலும் அறிய