வயிற்றில் உள்ள கொழுப்பை விரைவாகக் குறைக்க காலை வேளையின் வழக்கம்

Author - Mona Pachake

எழுந்து தண்ணீர் குடிப்பதன் மூலம் உங்களை நீரேற்றம் செய்யுங்கள்

காலை உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுங்கள்

புரதம் நிறைந்த காலை உணவை உண்ணுங்கள்

கவனத்துடன் சாப்பிட பழகுங்கள்

அதிக தீவிரம் கொண்ட இடைவெளி பயிற்சிகளை இணைக்கவும்

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்

தியானம் மூலம் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்