தாய்ப்பால் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்

தாய்ப்பால் கொடுப்பது எளிது.

தாய்ப்பால் கொடுப்பதால் காயம் ஏற்படுவது வழக்கம்

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் முன் உங்கள் முலைக்காம்புகளை கழுவ வேண்டும்.

தாயை ஓய்வெடுக்க நீங்கள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையைப் பிரிக்க வேண்டும்.

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது சாதாரண உணவை மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்.

உடற்பயிற்சி உங்கள் பாலின் சுவையை பாதிக்கும்.