கவனிக்க வேண்டிய பக்கவாதத்தின் சில ஆரம்ப எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் நீரிழிவு நோயை குறைக்கும் இயற்கை ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

வெந்தயம்

ஆம்லா

கிலோய்

வேம்பு

ஜாமூன்

திரிபலா

துளசி

மேலும் அறிய