அமிலத்தன்மையிலிருந்து விடுபட இயற்கை பானங்கள்

தேங்காய் தண்ணீர்.

குளிர்ந்த பால்.

காய்கறி சாறு.

எலுமிச்சை சாறு.

எலுமிச்சை இஞ்சி சாறு.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

புரோபயாடிக்குகள்