மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்தை குறைக்கும் இயற்கை உணவுகள்

Author - Mona Pachake

அவகேடோ.

அவுரிநெல்லிகள்

கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்.

முட்டைகள்.

இலை கீரைகள்.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

ஆரஞ்சு.

மேலும் அறிய