கொசுக்களை விரட்ட உதவும் இயற்கை எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

எலுமிச்சை யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்.

லாவெண்டர்.

இலவங்கப்பட்டை எண்ணெய்.

தைம் எண்ணெய்.

கிரேக்க கேட்மின்ட் எண்ணெய்.

சோயாபீன் எண்ணெய்.

தேயிலை எண்ணெய்.