இயற்கை வலி நிவாரணிகள்

மீன் எண்ணெய்

மஞ்சள்

ரெஸ்வெராட்ரோல், சிவப்பு ஒயின், திராட்சை மற்றும் பெர்ரிகளில் காணப்படுகிறது

தியானம்

வெப்ப சிகிச்சை

உடற்பயிற்சி