மாதவிடாய் வலிக்கு இயற்கை வைத்தியம்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

சால்மன் மீன்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

கால்சியம்

ஓட்ஸ்

முட்டை

கெமோமில் தேயிலை