வாய் புண்ணை குணப்படுத்தும் இயற்கை வைத்தியம்

தேன்

சமையல் சோடா

தேங்காய் எண்ணெய்

உப்பு நீர்

பூண்டு

கிராம்பு எண்ணெய்

மஞ்சள்