பற்களை வெண்மையாக வைத்திருக்க இயற்கை வழிகள்

துலக்குதல்

எண்ணெய்

சமையல் சோடா

அன்னாசி

ஸ்ட்ராபெர்ரிகள்

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

மஞ்சள்