மூட்டு வலியை சமாளிக்க இயற்கை வழிகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் எடையை நிர்வகிக்கவும்

போதுமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

குத்தூசி மருத்துவத்தை முயற்சிக்கவும்

வலியைச் சமாளிக்க தியானத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்

ஆரோக்கியமான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்

உணவுகளில் மஞ்சள் சேர்க்கவும்

மசாஜ் செய்யுங்கள்