சிறந்த தூக்கத்திற்கு இரவு நேர வழக்கம்

Jan 23, 2023

Mona Pachake

படுக்கைக்கு முன் லேசாக மற்றும் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுங்கள்

சில இனிமையான இசையைக் கேளுங்கள்

படுக்கையில் இருக்கும்போது விளக்குகளைக் குறைக்கவும்

சிறந்த தூக்கத்திபடுக்கைக்கு முன் நன்றாக குளிக்கவும்ற்கு இரவு நேர வழக்கம்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

படுக்கைக்கு முன் மின்னணு சாதனங்களை அணைக்கவும்

சிறிது சூடான பால் குடிக்கவும்