குளிர்காலத்தில் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொழுப்பு உணவுகள்

பருப்பு வகைகள்

பச்சை பட்டாணி

வெந்தய இலைகள்

இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு

வால்நட்

தயிர்