உடற்பயிற்சி இலக்குகளை அடைய ஊட்டச்சத்து குறிப்புகள்

உங்கள் உடற்பயிற்சியைத் தொடங்குவதற்கு முன் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுங்கள்

ஒரு நல்ல பயிற்சியாளரைப் பெறுங்கள்

நல்ல ஜிம்மில் சேருங்கள்

யதார்த்தமான இலக்குகளை அமைக்கவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்க

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்

விரைவான முடிவுகளை எதிர்பார்க்க வேண்டாம்