30 வயதிற்குள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய சத்தான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளுடன் உங்கள் உணவை நிரப்பவும்

உங்கள் உணவில் அதிக ஒமேகா-3களை சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்

ஃபேட் டயட்டை நிறுத்துங்கள்

மது அருந்துவதை குறைக்க

பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சிகளை வரம்பிடவும்

அதிக கால்சியத்தை தேர்வு செய்யவும்

காலை உணவுக்கு சமச்சீர் உணவுடன் நாளைத் தொடங்குங்கள்

மேலும் அறிய