முழங்கால் வலியைக் குறைக்கும் எண்ணெய்கள்

Author - Mona Pachake

யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்

வின்டெர்க்ரீன் எண்ணெய்

ஜாதிக்காய் எண்ணெய்

கிராம்பு எண்ணெய்

எலுமிச்சை எண்ணெய்

லாவெண்டர் எண்ணெய்

ரோஸ்மேரி எண்ணெய்

மேலும் அறிய