கொசு கடியை குறைக்க எண்ணெய்கள்

துளசி

கற்பூரம்

கெமோமில்

லாவெண்டர்

புதினா

ரோஸ்மேரி

தேயிலை எண்ணெய்