முழங்கால் வலிக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய எண்ணெய்கள்

லாவெண்டர்

யூகலிப்டஸ்

ரோஸ்மேரி

இஞ்சி

கெமோமில்

மிளகுக்கீரை

தைம்