வாய்வழி சுகாதார தவறுகளை நீங்கள் தவிர்க்க வேண்டும்

உங்கள் பற்களை மிகவும் கடினமாக துலக்குதல்

தவறான பற்பசையைப் பயன்படுத்துதல்

டென்டல் ஃப்ளோஸைத் தவிர்ப்பது

ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறைக்கு மேல் பல் துலக்குதல்

அதிக அளவு சர்க்கரை பானங்களை குடிப்பது

புகைபிடித்தல்

அங்கீகரிக்கப்படாத பற்களை வெண்மையாக்கும் பொருட்களைப் பயன்படுத்துதல்