இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கான குறிப்புகள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

உங்கள் வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கானபுகைப்பதை நிறுத்துகுறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்

உப்பு குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்