சிறுநீரக கற்களுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

கால்சியம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்

சோடியம் குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

ஆக்சலேட் நிறைந்த உணவுகளை குறைவாக உண்ணுங்கள்

வைட்டமின் சி சப்ளிமெண்ட்ஸ் தவிர்க்கவும்

நீங்கள் தற்போது எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் மருந்துகளைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசுங்கள்

தடுப்பு மருந்துகளைப் பற்றி உங்கள் மருத்துவரிடம் பேசுங்கள்