எடை இழப்புக்கான புரத உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

தயிர்

பருப்பு

கோழி

மீன்

பீன்ஸ்

கொண்டைக்கடலை