புரதம் நிறைந்த காலை உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டைகள்

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

உலர் பழங்கள்

பாலாடைக்கட்டி

பால்

ரொட்டி மற்றும் வெண்ணெய்

தயிர் மற்றும் பெர்ரி

மேலும் அறிய