எடை இழப்புக்கு உதவும் புரதம் நிறைந்த உணவுகள்

சோளம்

 சால்மன்

உருளைக்கிழங்கு

ப்ரோக்கோலி

முட்டை

இறைச்சி

ஓட்ஸ்