இந்த கோடையில் சாப்பிட வேண்டிய புரதச்சத்து நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

தயிர்

கோழி அல்லது மீன்

குயினோவா

முட்டைகள்

பன்னீர்

டோஃபு

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்

மேலும் அறிய