உயர் புரத காய்கறிகள்

பச்சை பட்டாணி

கீரை

சோளம்

அவகோடா

அஸ்பாரகஸ்

உருளைக்கிழங்கு

காளான்கள்