பிரக்னன்சி... முன் எச்சரிக்கை கேள்விகள்!

எனது கருவுறுதலை மேம்படுத்த நான் செய்யக்கூடிய வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள் ஏதேனும் உள்ளதா?

நான் கர்ப்பமாக இருக்க நீண்ட காலமாக முயற்சித்து வருகிறேனா?

 பாலியல் ரீதியாக பரவும் நோய்த்தொற்றுகள் எனது கருத்தரிக்கும் திறனை எவ்வாறு பாதிக்கலாம்?

எனது உடல்நிலை எனது கருவுறுதலை பாதிக்குமா?

என்னால் கருத்தரிக்க இயலவில்லை என்றால் நான் என்ன சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்?

கோவிட்-19 தடுப்பூசி எனது கர்ப்பத் திட்டங்களை பாதிக்குமா?