வயிறு வீக்கத்தைத் தடுக்க விரைவான வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

ஒரு நடைக்கு செல்லுங்கள்

யோகா போஸ்களை முயற்சிக்கவும்

மிளகுக்கீரை காப்ஸ்யூல்கள் பயன்படுத்தவும்

எரிவாயு நிவாரண காப்ஸ்யூல்களை முயற்சிக்கவும்

வயிற்று மசாஜ் முயற்சிக்கவும்

அத்தியாவசிய எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துங்கள்

சூடான குளியல் எடுக்கவும்

மேலும் அறிய