குழந்தைகளில் செரிமான பிரச்சனைக்கான காரணங்கள்

மலச்சிக்கல்.

வயிற்றுப்போக்கு.

காலாவதியான உணவு

இரைப்பை குடல் அழற்சி

இரைப்பை அழற்சி

அதிகமாக சாப்பிடுவது