அடிக்கடி கண் சிமிட்டுவதற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

மது அருந்துதல்

பிரகாசமான ஒளி

அதிகப்படியான காஃபின்

கண் சிரமம்

சோர்வு

கண் மேற்பரப்பு அல்லது உள் கண் இமைகளின் எரிச்சல்

நிகோடின்

மேலும் அறிய