கண்கள் எதுக்கு அடிக்கடி துடிக்குதுன்னு தெரியுமா?

மது அருந்துதல்.

பிரகாசமான ஒளி.

அதிகப்படியான காஃபின்.

சோர்வு.

கண் மேற்பரப்பு அல்லது உள் கண் இமைகளின் எரிச்சல்.

புகைபிடித்தல்.

மன அழுத்தம்.

காற்று மாசுபாடு.