அடிக்கடி மயக்கம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

நரம்பியல் நிலைமைகள்.

மருந்துகள்

மனக்கவலைகள்

குறைந்த இரும்பு அளவு

குறைந்த இரத்த சர்க்கரை

நீரிழப்பு.

அதிக அளவு வலி