பதின்ம வயதினருக்கு முழங்கால் வலிக்கான காரணங்கள்

உடல் பருமன்

ஒரு முழங்காலை அதிகமாக பயன்படுத்துதல்

ஆரோக்கியமற்ற உணவு பழக்கம்

மருத்துவ நிலைகள்

முறையற்ற பயிற்சிகள்

முழங்காலை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதும் முழங்கால் வலியை ஏற்படுத்தும்

தசைநார் காயங்கள்