கீழ் முதுகு வலிக்கான காரணங்கள்

Feb 25, 2023

Mona Pachake

வயது.

உடற்பயிற்சி இல்லாமை.

அதிக எடை.

நோய்கள்.

முறையற்ற வெயிட் தூக்குதல்.

உளவியல் நிலைமைகள்.

புகைபிடித்தல்