அதிக வியர்வைக்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

ஹைப்பர் தைராய்டிசம்

மெனோபாஸ்

கவலை

நீரிழிவு நோய்

புற்றுநோய்

இதய நிலைமைகள்

உடல் பருமன்

மேலும் அறிய