நீங்கள் எடை இழக்காததற்கான காரணங்கள்

Author - Mona Pachake

போதுமான தூக்கம் இல்லை

அடிக்கடி சாப்பிடுவது

போதுமான தண்ணீர் உட்கொள்ளல்

நீங்கள் மிகவும் மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறீர்கள்

நீங்கள் தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வதில்லை

போதுமான புரதம் இல்லை

மன அழுத்தம்

மேலும் அறிய