தொடர்ந்து குமட்டல் உணர்வதற்கான காரணங்கள்

கர்ப்பம்.

காஸ்ட்ரோபரேசிஸ்.

ஹெபடைடிஸ்.

மனக்கவலை கோளாறுகள்.

பித்தப்பை நோய்.

வயிற்று புண்.