யோகா உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்பதற்கான காரணங்கள்

Dec 23, 2022

Mona Pachake

தோரணையை மேம்படுத்துகிறது

தசை வலிமையை உருவாக்குகிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்கிறது

இரத்த சர்க்கரையை குறைக்க உதவுகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

நோய்களைத் தடுக்கிறது

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது