மாதவிடாய் நின்றுவிட்டதா? இதோ காரணங்கள்...

Dec 23, 2022

Mona Pachake

மன அழுத்தம்

மெனோபாஸ்

எடை அதிகரிப்பு

பாலிசிஸ்டிக் கருப்பை நோய்க்குறி

பிறப்பு கட்டுப்பாடு

ஹார்மோன் நிலைமைகள்

கர்ப்பம்