பிசிஓஎஸ் அறிகுறிகளை நிர்வகிப்பதற்கு வழக்கமான உடற்பயிற்சி முக்கியமானது...!

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Apr 19, 2023

Mona Pachake

இன்சுலின் எதிர்ப்பு காரணமாக பிசிஓஎஸ் உள்ள பெண்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்வது கடினமாக இருக்கும். இருப்பினும், வாரத்திற்கு மூன்று முறையாவது 40 நிமிடங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது 

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

யோகா போன்ற மன-உடல் உடற்பயிற்சியும் அவசியம். மன அழுத்த நிலைகளை நிர்வகிப்பது ஒரு நல்ல குறிக்கோள்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

உடல் செயல்பாடு இல்லாமை மற்றும் அதிக உடல் எடை இன்சுலினை பாதிக்கும்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இருப்பினும், ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசின் என்ற இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுகளின் இலக்கிய மதிப்பாய்வு, பிசிஓஎஸ் உள்ள பெண்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட உடற்பயிற்சி வகை மிகவும் உதவியாக இருப்பது கண்டறியப்படவில்லை என்று கூறுகிறது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

பிசிஓஎஸ் உள்ள பெண்களுக்கு, ஹெல்த்லைன் உடற்பயிற்சிகளையும்  பரிந்துரைக்கப்படுகிறது , அதைச் சமப்படுத்த சில ஓய்வு இடைவெளிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

நிபுணர்கள் பரிந்துரைப்பது போல், வலிமை பயிற்சியும் நம்பமுடியாத அளவிற்கு உதவியாக இருக்கும். 

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

மிஸ் இந்தியா 2023 முடிசூட்டப்பட்ட ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 19 வயதான நந்தினி குப்தா யார்?

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க