உங்கள் கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க வழக்கமான உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கொட்டைவடி நீர்.

தேநீர்.

திராட்சைப்பழம்.

அவுரிநெல்லிகள் மற்றும் குருதிநெல்லிகள்.

திராட்சை.

பேரிக்காய்.

பீட்ரூட் சாறு.

மேலும் அறிய