வழக்கமான உடற்பயிற்சிகள் இந்த நோய்களைத் தடுக்கலாம்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

பக்கவாதம்.

உயர் இரத்த அழுத்தம்.

வகை 2 நீரிழிவு

மனச்சோர்வு

பதட்டம்

பல வகையான புற்றுநோய்.

கீல்வாதம்.