முழங்கால் வலிக்கான தீர்வுகள்

சரியான பயிற்சிகள்

எடை குறைப்பு

மூலிகை களிம்பு

இஞ்சி

சீரான உணவு

சரியான மசாஜ்