பிராணயாமாவின் அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட நன்மைகள்

Apr 07, 2023

Mona Pachake

மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது.

புகைபிடிப்பதை விட்டுவிட உதவுகிறது

அது மனதில் தெளிவை ஏற்படுத்துகிறது

சோர்வு குறைகிறது மற்றும் ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது