இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை சீராக வைக்கும் விதைகள்

ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம், முறையற்ற உணவுப்பழக்கம், மன அழுத்தம் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற காரணங்களால் உலகில் 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு சமீபத்திய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Curved Arrow

பூசணி விதைகள்

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Curved Arrow

ஆளி விதைகள்

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Curved Arrow

சியா விதைகள்

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Curved Arrow

வெந்தயம்

இந்த விதைகளை உங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

Curved Arrow

ஓமம்